Γεωργικά Μηχανήματα (80)


Καινούργιο


2024

Καινούργιο


2024

Μεταχειρισμένο


2011

Μεταχειρισμένο


1989

Μεταχειρισμένο


1995

Μεταχειρισμένο

Fantini

1998

ΚαινούργιοΚαινούργιο


2023

Καινούργιο


2023

Καινούργιο


2023

Καινούργιο


2023

Μεταχειρισμένο

John Deere

2002

Καινούργιο


2023

Καινούργιο

Capello

2023

Μεταχειρισμένο


1986

ΚαινούργιοΚαινούργιο


2021

Μεταχειρισμένο

John Deere


Μεταχειρισμένο

John Deere

2010

Καινούργιο


2021

Μεταχειρισμένο

John Deere

2010

Μεταχειρισμένο

John Deere

2010

Μεταχειρισμένο

John Deere

2010

Καινούργιο

Rauch

2021

Μεταχειρισμένο

Gaspardo

2014

Καινούργιο

Giaccagliag

2021

Μεταχειρισμένο

Gaspardo

1/2015

Καινούργιο

Gaspardo

12/2019

Μεταχειρισμένο

Gaspardo

1/1997

Μεταχειρισμένο

Gaspardo

1/2000

Μεταχειρισμένο

Gaspardo

1/2003

Καινούργιο

Foukas

11/2019

ΥΠΕΔΑΦΟΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΗΣ SBL-9
ΥΠΕΔΑΦΟΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΗΣ SBL-7

Καινούργιο

Foukas

11/2019

Μεταχειρισμένο

Sfoggia

1/2007

ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΗΣ POTTINGER SYNKRO 3030

Καινούργιο

Pöttinger

3/2014

Καινούργιο

Pöttinger

9/2018

Μεταχειρισμένο

Capello

1/2010

Καινούργιο

Pöttinger

1/2018

Καινούργιο

Pöttinger

6/2018

Καινούργιο

Pöttinger

11/2017

Καινούργιο

Pöttinger

1/2016

Καινούργιο

Pöttinger

1/2018

Μεταχειρισμένο

Monosem

1/2000

Μεταχειρισμένο

Maschio

1/1997

Μεταχειρισμένο

Maschio

1/2006

Μεταχειρισμένο

Maschio

1/2013

Μεταχειρισμένο

Maschio

1/2013

Καινούργιο


6/2018

Καινούργιο

Gaspardo

1/2013

Καινούργιο

Shaktiman

6/2020

Καινούργιο

Shaktiman

11/2018

Καινούργιο

Shaktiman

10/2019

ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΗΣ-ΡΙΠΕΡ POTTINGER SYNKRO 3030

Μεταχειρισμένο

Gaspardo

1/1997

Καινούργιο

Monosem

1/2015

Καινούργιο

Viokal Kaltsogiannis

11/2018

Καινούργιο

Viokal Kaltsogiannis

11/2018

Καινούργιο

Pöttinger

5/2020

Καινούργιο

Pöttinger

5/2020

ΥΠΕΔΑΦΟΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΗΣ HYPER TIL 9

Καινούργιο

Foukas

1/2020

Καινούργιο

Pöttinger

5/2020

Μεταχειρισμένο

Gaspardo

1/2001

Μεταχειρισμένο

Gaspardo

1/2008

Μεταχειρισμένο

Monosem

1/2000

Μεταχειρισμένο

John Deere

1996

Μεταχειρισμένο

John Deere

1980

Μεταχειρισμένο

John Deere

1996

Καινούργιο

Pöttinger

2017

Καινούργιο

Pöttinger

5/2020

Καινούργιο

Pöttinger

12/2019

Καινούργιο

Pöttinger

1/2017

Μεταχειρισμένο

Pöttinger

2/2012

Καινούργιο

Pöttinger

9/2018

Καινούργιο

Pöttinger

5/2020