Πιστοποιητικός σταθμός ελέγχου Ψεκαστικών Μηχανημάτων - ΚΤΕΟ

Πιστοποιητικός σταθμός ελέγχου Ψεκαστικών Μηχανημάτων - ΚΤΕΟ

Είναι υποχρεωτικό;

Σύμφωνα με το άρθρο 22 του Ν.4036/2012 όλοι οι αγρότες που διαθέτουν εξοπλισμό εφαρμογής γεωργικών φαρμάκων (ψεκαστικά μηχανήματα) θα έπρεπε μέχρι 26 Νοεμβρίου 2016 να κάνουν τουλάχιστον μία επιθεώρηση του μηχανολογικού εξοπλισμού εφαρμογής γεωργικών φαρμάκων (ψεκαστικό).
Image

Τι είναι η Επιθεώρηση Εξοπλισμού Εφαρμογής Γεωργικών Φαρμάκων (ΚΤΕΟ Ψεκαστικών)

Πρόκειται για τον έλεγχο της λειτουργικής κατάστασης που έχουν, τα ήδη χρησιμοποιούμενα από τους αγρότες ψεκαστικά.

Ποια είναι η προθεσμία, για να περάσει το ψεκαστικό μου τεχνικό έλεγχο;

Με βάση την ισχύουσα νομοθεσία, θα πρέπει όλα τα εν χρήσει ψεκαστικά να περάσουν από τεχνικό έλεγχο μέχρι 26 Νοεμβρίου του 2016.

Ποιοι διενεργούν την επιθεώρηση του ψεκαστικού;

Η επιθεώρηση του ψεκαστικού γίνεται από ιδιωτικούς Σταθμούς που ονομάζονται ΣΤΕΕΕΓΦ, ενημερώνεται και η τοπική υπηρεσία (ΠΥΑΑΜ) της ΔΑΟΚ, καθώς είναι υποχρεωτικό να επιθεωρηθούν όλα τα εν χρήσει ψεκαστικά της χώρας. 

Στο Νομό Σερρών ένας από τους εξουσιοδοτημένους Σταθμούς είναι και η εταιρεία μας με μεγάλη εμπειρία γύρω από τα Ψεκαστικά Μηχανήματα, διενεργόντας τους ελέγχους στους χώρους της

Είναι υποχρεωτική η επιθεώρηση του ψεκαστκού;

Σύμφωνα με το νόμο 4036/2012, έχει γίνει υποχρεωτική η επιθεώρηση. Ο νόμος προβλέπει κυρώσεις, που φθάνουν τα 5.000 € για όσους μετά τις 26-11-2016 χρησιμοποιούν ψεκαστικό που δεν έχει εφοδιαστεί με πιστοποιητικό και sticker (αυτοκόλλητο σήμα) επιθεώρησης.

Τι οφέλη έχω, αν το ψεκαστικό μου περάσει από τεχνικό έλεγχο με επιτυχία;

Έχει διαπιστωθεί ότι μετά από μία επιθεώρηση με θετικό αποτέλεσμα (εφοδιάζεται το ψεκαστικό με sticker και πιστοποιητικό επιθεώρησης), το ψεκαστικό λειτουργεί σωστά και τα οφέλη από αυτό είναι πολλαπλά:
  • Μειώνεται το κόστος εφαρμογής γεωργικών φαρμάκων, έως και 30% ανά ψεκασμό, δηλαδή γίνεται απόσβεση του κόστους επιθεώρησης συνήθως από τον πρώτο ψεκασμό και στους επόμενους ψεκασμούς οικονομία από την αγορά φάρμακων.
  • Βελτιώνεται η ποιότητα των παραγόμενων προϊόντων και σε συνδυασμό με τη σωστή χρήση του μηχανήματος (βαθμονόμηση) αποφεύγεται ο κίνδυνος ύπαρξης υπολειμμάτων γεωργικών φαρμάκων στα παραγόμενα προϊόντα.
  • Υπάρχει συμμόρφωση με τις απαιτήσεις της αγοράς αγροτικών προϊόντων.
  • Υπάρχει προστασία για το περιβάλλον, τα ζώα και τα φυτά.

Ωστόσο είναι σημαντικό να μετατρέψουμε τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τη νομοθεσία για περιοδική τεχνική επιθεώρηση, σε ευκαιρία για βελτίωση του εξοπλισμού εφαρμογής γεωργικών φαρμάκων. Αυτό θα μας δώσει τη δυνατότητα για αποδοτικότερη λειτουργία των μηχανημάτων, με οικονομικό όφελος για τον αγρότη, τόσο λόγω της εφαρμογής της ενδεδειγμένης ποσότητας φυτοφαρμάκου, όσο και λόγω της παραγωγής ασφαλών και ποιοτικών προϊόντων που θα οδηγήσει στην αύξηση της ανταγωνιστικότητάς αυτών.

Τέλος η χρήση σωστά συντηρημένων ψεκαστικών μηχανημάτων βελτιώνει τις συνθήκες εργασίας των χειριστών τους και παίζει καθοριστικό ρόλο στην προστασίας του περιβάλλοντος, του υδροφόρου ορίζοντα και στην διατήρηση της ποιότητας των υδάτων.